ZGŁOSZENIE FILMU

Nabór filmów do konkursu rozpoczyna się 26 czerwca 2017 roku i potrwa do 10 października 2017 roku. Aby dokonać zgłoszenia filmu należy, po zapoznaniu się z treścią regulaminu, wypełnić Formularz Zgłoszeniowy Filmu i przesłać drogą elektroniczną na adres nowekino@mok.nowysacz.pl a następnie wydrukować, podpisać i w formie papierowej wysłać na adres:

 Miejski Ośrodek Kultury
 Al. Wolności 23
 33-300 Nowy Sącz
 Z dopiskiem "Festiwal Filmowy Nowe Kino - Nowy Sącz"

Formularz należy przesłać do dnia 10 października 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego oraz data wpłynięcia zgłoszenia na adres poczty elektronicznej).

Formularz zgłoszenia filmu do Konkursu 1. edycji Festiwalu Filmowego Nowe Kino – Nowy Sącz:

formularz_zgloszenia_filmu_do_2ed-FF.docx

Regulamin 2. Festiwalu Filmowego NOWE KINO – NOWY SĄCZ:

regulamin2ff-nowe-kino-nowy-sacz-2017.pdf