ZGŁOSZENIE FILMU

Nabór filmów do konkursu rozpoczyna się 10 sierpnia 2018 roku i potrwa do 10 października 2018 roku. Aby dokonać zgłoszenia filmu należy po zapoznaniu się z treścią regulaminu, wypełnić Formularz Zgłoszeniowy filmu i przesłać drogą elektroniczną na adres nowekino@mok.nowysacz.pl a następnie wydrukować, podpisać i w formie papierowej wysłać na adres:

 

 Miejski Ośrodek Kultury
 Al. Wolności 23
 33-300 Nowy Sącz
 Z dopiskiem "Festiwal Filmowy Nowe Kino - Nowy Sącz"

Formularz należy przesłać do dnia 10 października 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego oraz data wpłynięcia zgłoszenia na adres poczty elektronicznej).

Pobierz formularz zgłoszenia:

Formularz zgłoszenia filmu do Konkursu 3. edycji Festiwalu Filmowego Nowe Kino – Nowy Sącz:

 

Pobierz regulamin Festiwalu Filmowego:

Regulamin 3. Festiwalu Filmowego NOWE KINO – NOWY SĄCZ: