NAGRODY

Ustala się następujące nagrody regulaminowe w Konkursie:

 

Nagroda Główna Festiwalu
Złoty Sędziwój
5.000,00 PLN dla reżysera nagrodzonego filmu;

Srebrny Sędziwój
  3.000,00 PLN dla reżysera nagrodzonego filmu;

Brązowy Sędziwój
1.000,00 PLN dla reżysera nagrodzonego filmu;

Aktorski Sędziwój
2.500,00 PLN dla najlepszego aktora/aktorki;

Foto Sędziwój
2.000,00 PLN za najlepsze zdjęcia do filmu;

Muzyczny Sędziwój
2.000,00 PLN dla autora najlepszej
oryginalnej muzyki do filmu;

Sędziwój publiczności
statuetka dla filmu, który otrzyma najwięcej głosów publiczności;

 

 

 

Dlaczego nagrody Sędziwoja ?
W poczcie najznamienitszych Sądeczan, począwszy od świętych Świerada i Kingi, po luminarzy współczesnej kultury, takich jak np. pierwsza dama polskiej sceny i ekranu Danuta Szaflarska, poczesne miejsce zajmuje Michał Sędziwój (Sędzimir), którego organizatorzy Festiwalu Filmowego NOWE KINO – NOWY SĄCZ wybrali na patrona przyznawanych nagród.

Sędziwój portret, Tygodnik Ilustrowany 1862

 Królewski alchemik – najsłynniejszy po Mikołaju Koperniku Polak doby renesansu – przez pewien czas mieszkał w Nowym Sączu i jest z grodem nad Dunajcem i Kamienicą kojarzony. Ten humanista, filozof, przyrodnik, podróżnik, medyk i dyplomata od pięciu wieków pobudza zbiorową wyobraźnię. Dokonał on bowiem słynnej transformacji metalu nieszlachetnego w złoto na oczach cesarza Rudolfa II Habsburga i wielu innych świadków. Na pamiątkę tego wydarzenia w ścianę pałacu na Hradczanach, gdzie miało miejsce to zdarzenie, wmurowano tablicę z napisem: Niechby inny tyle wniósł, co Sędziwój Polonus.

Alchemik Sędziwój, mal. Jan Matejko, 1867, Muzeum Sztuki w Łodzi
Alchemik Sędziwój, mal. Jan Matejko, 1867, Muzeum Sztuki w Łodzi

Identyczne doświadczenie przeprowadził w 1604 r. na oczach króla polskiego Zygmunta III i jego dworzan, co uwiecznił na jednym ze swych obrazów Jan Matejko, przedstawiając uczonego, pokazującego władcy złotą monetę.
4 SączeFragment dzieła Matejki artysta Robert Kotowicz umieścił na awersie wybitego przez Mennicę Polską dukata sądeckiego – jako pamiątkę po Sędziwoju, którego nocą, jak głosi legenda, można spotkać z sakwą złotych monet na nowosądeckim Rynku.

Kto spotka sądeckiego alchemika, ten zazna bogactwa albo szczęścia w sztuce lub nauce.

Komu przypadną filmowe Nagrody Sędziwoja w Nowym Sączu, ten niebawem sięgnie po laury w … Cannes, a nawet w Hollywood …

Sędziwój - imieniny Miasta Nowego Sącza