KONKURS NA RECENZJĘ KRÓTKIEGO FILMU FABULARNEGO

KONKURS NA RECENZJĘ KRÓTKIEGO FILMU FABULARNEGO dla uczniów szkół średnich!

Organizatorzy 2. Festiwalu  NOWE KINO/NOWY SĄCZ ogłaszają konkurs na napisanie recenzji dowolnego filmu krótkiego, który zostanie pokazany na  naszym Festiwalu.

Recenzja nie powinna przekraczać formatu jednej kartki A4. Jury będzie zwracało uwagę przede wszystkim na oryginalność recenzji i osobisty stosunek autora do recenzowanego filmu. Recenzja powinna posiadać tytuł oraz być podpisana imieniem i nazwiskiem autora, telefonem oraz nazwą szkoły, do której autor chodzi. Jury nagrodzi 5 prac nagrodami rzeczowymi. Nagrodzone recenzje zostaną wydrukowane
w zeszycie – kronice festiwalu.
Harmonogram konkursu:
– PONIEDZIAŁEK 13 listopada
Termin przyjmowania chętnych do udziału w specjalnych pokazach filmów. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym: nowekino@mok.nowysacz.pl  lub osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury, Al. Wolności 23.
–  PIĄTEK 17 listopada, godz. 9.00 – 10.30 i 11.00 – 12.30
Specjalne pokazy filmów krótkich z 2. Festiwalu NOWE KINO/NOWY SĄCZ dla uczestników tego konkursu. Projekcje odbędą się w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Al. Wolności 23.
–  SOBOTA 18 listopada, godz. 13.00  
termin oddania prac. Recenzje można przysyłać mailem na adres: nowekino@mok.nowysacz.pl  lub złożyć osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury, Al. Wolności 23.
– SOBOTA 18 listopada godz. 20.30 
wręczenie nagród na gali zakończenia 2. Festiwalu NOWE KINO/NOWY SĄCZ – Sala Widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury, Al. Wolności 23.
W imieniu Organizatorów 2. Festiwalu  NOWE KINO-NOWY SĄCZ
Marta Jakubowska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu

Post Author: Andrzej Chowaniec