KONKURS NA RECENZJĘ KRÓTKIEGO FILMU FABULARNEGO

Impreza towarzysząca
3 Festiwalowi Filmowemu NOWE KINO – NOWY SĄCZ

KONKURS NA RECENZJĘ KRÓTKIEGO FILMU FABULARNEGO
dla uczniów szkół średnich

 

Organizatorzy 3. Festiwalu Filmowego  NOWE KINO – NOWY SĄCZ ogłaszają konkurs na napisanie recenzji dowolnego filmu krótkiego, który zostanie pokazany na  naszym Festiwalu w ramach specjalnego pokazu, jako impreza towarzysząca.

Jury nagrodzi 5 prac nagrodami rzeczowymi. Recenzja nie powinna przekraczać formatu jednej kartki A4.
Jury będzie zwracało uwagę przede wszystkim na oryginalność recenzji i osobisty stosunek autora do recenzowanego filmu.

Recenzja powinna posiadać tytuł oraz być podpisana imieniem i nazwiskiem autora, telefonem oraz nazwą szkoły, do której autor chodzi.

Nagrodzone recenzje zostaną wydrukowane w kronice festiwalu.

 

Harmonogram konkursu:

–  PIĄTEK 16 listopada, godz. 9:00 Specjalne pokazy filmów krótkich z 3. Festiwalu Filmowego NOWE KINO – NOWY SĄCZ
dla uczestników konkursu. Projekcje odbędą się w Miejskim Ośrodku Kultury, al. Wolności 23.

–  SOBOTA 17 listopada, godz. 13:00 – to  termin oddania prac. Recenzje można przysyłać mailem na adres: j.michalik.mok@nowysacz.pl  lub złożyć osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury, al. Wolności 23.

–  SOBOTA 17 listopada – wręczenie nagród na gali zakończenia 3. Festiwalu Miejski Ośrodek Kultury, al. Wolności 23.

 

ORGANIZATORZY

  1. Festiwalu Filmowego NOWE KINO – NOWY SĄCZ

Post Author: Andrzej Chowaniec