Recenzja jest kobietą! Siedem tekstów z nagrodami festiwalu

Na pierwszy konkurs recenzji filmowych, towarzyszący 2 Festiwalowi Nowe Kino Nowy Sącz, spłynęło 55 recenzji. Po burzliwych naradach jury nagrodziło pięć, a wyróżniło dwa teksty. Młode autorki popisały się piękną polszczyzną i rozległą wiedzą filmową.

Zanim uroczysta gala rozpoczęła festiwal odbyły się pokazy filmowe dla uczniów nowosądeckich szkół. Spośród trzystu młodych widzów specjalnego bloku 55 podjęło wyzwanie i chwyciło za pióra. Dziesięć filmów dla recenzentów, z 32 zgłoszonych na Nowe Kino Nowy Sącz, wybrał Robert Gliński. Dwudniowa formuła festiwalu wymusiła twórczą dyscyplinę, recenzenci mieli 24 godziny na oddanie prac. Godzina zero wybiła w sobotę o 13. Chwilę później nadesłane teksty wzięło na warsztat jury, czyli Roberta Gliński, Janusz Michalik i Edyta Mikołajewicz. Po burzliwych obradach zdecydowano o nagrodzeniu pięciu i wyróżnieni dwóch najlepszych prac.

W czołówce najlepszych recenzentek znalazły się: uczennice VI LO im. Bolesława Barbackiego Aleksandra Biel i Gabriela Chochorowska, za recenzje filmu „CZARNOWIDZKA”. Pierwsza z autorek nagrodzona za wiedzę filmową i ciekawe porównania, druga za celne pytania i oryginalne wnioski. Nagrodę otrzymała również Magdalena Kościółek z Zespołu Szkół Akademickich za recenzję „WIOSNY”, filmowej ilustracji do prozy Brunona Schulza, w której oddała poetycką atmosferę dzieła, zaś Joanna Motyka z II Liceum Ogólnokształcącego za dostrzeżenie, że świat w czarno-białym filmie nie zawsze jest czarno-biały, czyli recenzję filmu „PILOT”. Ewa Toruńska z Zespołu Szkół Akademickich wzięła na warsztat ten sam film, a jury doceniło niezwykle ciekawą formę i celną pointę tekstu. Wyróżnienia powędrowały do Klary Gumulak z Zespołu Szkół Akademickich za błyskotliwe refleksje wokół „CASTINGU” i Emilii Kulpy z Katolickiej Szkoły Podstawowej za dojrzałą recenzję „PILOTA”. Młode autorki przybyły na galę zamykającą 2 Festiwal Nowe Kino Nowy Sącz, by w blasku fleszy odebrać dyplomy i mistrzowskie zestawy filmowe. Najlepsze prace będą opublikowane w kronice festiwalowej.

fot. Andrzej Rams

 

Post Author: Edyta Mikołajewicz