„Sędziwój Publiczności” – Plebiscyt z nagrodą dla widzów 2.Festiwalu Filmowego NOWE KINO-NOWY SĄCZ

Regulamin plebiscytu „2. Festiwal Filmowy NOWE KINO – NOWY SĄCZ – Sędziwój Publiczności”

§1 Postanowienia ogólne:

1.Organizowany plebiscyt ma na celu wyłonienie filmu, który zdobędzie nagrodę publiczności na 2.Festiwalu Filmowym NOWE KINO – NOWY SĄCZ (dalej: „Festiwal”).
2.Organizatorem plebiscytu „2. Festiwal Filmowy NOWE KINO – NOWY SĄCZ – Sędziwój Publiczności” (dalej: „Plebiscyt”) jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Nowym Sączu, al. Wolności 23.
3.Plebiscyt trwa od 17.11.2017 r. od godziny 20.00, do 18.11.2017 r. do godziny 19.00 włącznie (dalej: „Okres Plebiscytu”).
4.Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Plebiscytu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
5.Plebiscyt „2. Festiwal Filmowy NOWE KINO – NOWY SĄCZ – Sędziwój Publiczności” nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., nr 4, poz. 27 ze zm.).
6.Wśród osób głosujących w Plebiscycie, zostaną wyłonione dwa poprawnie wypełnione Kupony do głosowania (dalej: „Kupon”), których właściciele zostaną nagrodzeni zgodnie z zasadami opisanymi w par. 4 i 5 Regulaminu.

§ 2 Uczestnictwo w Plebiscycie

1. Z zastrzeżeniem §2 pkt. 2 Regulaminu, uczestnikiem Plebiscytu (dalej: „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
2.W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatorów nagród. W Plebiscycie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
3.Podstawą przystąpienia do Plebiscytu jest poprawne wypełnienie Kuponu, który Uczestnik otrzyma przy wejściu na salę kinową 2. Edycji Festiwalu Filmowego NOWE KINO – NOWY SĄCZ.
4.Uczestnik może oddać tylko jeden wypełniony kupon.
5.Przystąpienie do Plebiscytu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości, a ponadto przez przystąpienie do Plebiscytu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Plebiscycie.
6.Udział w Plebiscycie ma charakter dobrowolny.

§ 3 Przystąpienie do Plebiscytu

1.Aby wziąć udział w Plebiscycie Uczestnik musi poprawnie wypełnić wszystkie pola na otrzymanym Kuponie oraz podać tytuł najlepszego filmu konkursowego.
2.Po wypełnieniu Kuponu należy wrzucić go do zaplombowanej przez Organizatora urny znajdującej się przed wejściem do Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury
3.W Plebiscycie będą brane pod uwagę wyłącznie Kupony zawierające prawidłową treść, oddane w Okresie Plebiscytu.

§ 4 Zasady Plebiscytu

1.Uczestnik Plebiscytu może oddać tylko jeden głos, tj. zagłosować na jeden film  konkursowy w ramach 2. Edycji Festiwalu Fimowego NOWE KINO – NOWY SĄCZ.
2.Ustalenie Filmu zwycięzcy Nagrody Publiczności będzie polegało na przeliczeniu oddanych głosów. Film, który otrzyma najwięcej głosów otrzyma nagrodę publiczności.
3.Filmowi wyłonionemu w drodze plebiscytu zostanie przyznana Nagroda Publiczności – statuetka Sędziwój Publiczności. Nagroda jest niepodzielna i przyznawana tylko jednemu filmowi.
4.Pierwszym zwycięzcą nagrody Plebiscytu zostanie osoba, której Kupon zostanie wyłoniony przez Organizatora jako pierwszy z urny podczas  uroczystej Gali Zamknięcia 2. Edycji Festiwalu Filmowego NOWE KINO-NOWY SĄCZ. Drugim zwycięzcą nagrody Plebiscytu zostanie osoba, której Kupon zostanie wyłoniony przez Organizatora jako drugi z urny podczas uroczystej Gali Zamknięcia 2.Edycji Festiwal Filmowego NOWE KINO-NOWY SĄCZ.
5.Wynik Plebiscytu (Nagroda Publiczności) zostanie ogłoszony na uroczystej Gali Zamknięcia Festiwalu Filmowego NOWE KINO-NOWY SĄCZ dnia 18.11.2017 r. o godz. 20.30 w Sali Widowiskowej MOK.

§ 5 Nagroda

1.Wśród uczestników Plebiscytu, zostanie wyłonionych dwóch Zwycięzców nagrody.
2.Nagrodą dla każdego ze Zwycięzców jest bon podarunkowy o WARTOŚCI 1000 ZŁ do sklepu BoConcept Kraków ufundowany przez BoConcept Kraków. Nazwa podmiotu który funduje nagrodę: Domostrefa Sp. z o.o., 30-703 Kraków ul Dekerta 24, NIP: 679-304-40-46.
Bon można zrealizować osobiście w salonie BoConcept Kraków. Przeznaczenie bonu podarunkowego – zakup akcesoriów, bon nie jest dopłatą do mebli tudzież nie obniża ich ceny o wartość bonu. Link do strony z akcesoriami: BoConcept

§ 6 Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na witrynie internetowej NOWE KINO-NOWY SĄCZ
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu Fundatorów nagród.
3.Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

Post Author: Andrzej Chowaniec